Presentació

Des de fa anys els Johnson es dediquen a escriure prosa i vers sense que ningú s'hagi fixat en ells ni hagi decidit publicar-los cap cosa. Per això, quan van conèixer Pepe Carvalho, van decidir obrir una agència de detectius i escriure relats explicant els casos que havien resolt. La literatura tampoc els ha solucionat la vida diària, però vés per on la feina d'investigadors privats els permet menjar calent.