Què fan?

Des que van començar la seva feina, Johnson & Johnson van acostumar-se a escriure un relat més o menys llarg de cada cas - tot i que a vegades també escriuen relats que no hi tenen res a veure (però no sempre és fàcil saber que és una cosa i que l'altra). Tan un com l'altre, hi ha camins, també escriuen poesia que s'integra dins d'algun relat o forma una obra per sí mateixa.

Posar nom a les seves obres era una qüestió complicada, perquè els dos germans no sempre es posaven d'acord. Per això, en un determinat moment, van decidir que totes portarien dos títols, un el posa el J i l'altre el JF (i és ben fàcil saber quin ha posat cada un).

A part dels seus casos, J & J també escriuen relats i poesia (perquè no tot ha de ser investigar en aquesta vida). Com ja hem dit, no sempre és fàcil saber que és una cosa i que és l'altra, però a vegades fins i tot ells mateixos ho tenen clar.